KS Kurve | KS Kurve 2 | KS Kurve Lite | RELX Infinity2 | HQD | ELFBAR | INFY | KS QUIK | KS LUMINA |...we have them all !

เงื่อนไขการรับประกัน KS Lumina และ KS Kurve

KS Lumina / KS Kurve มีการรับประกันตัวเครื่องตลอดอายุการใช้งาน ในการรับบริการภายใต้การรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

ตรวจสอบการรับประกันแบบตลอดอายุการใช้งาน โดยตัวแทนจำหน่าย KS เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ได้รับการรับประกันตามข้อตกลงที่ระบุไว้

จะต้องมีหลักฐานการซื้อก่อนที่จะให้บริการรับประกัน โปรดเก็บหลักฐานการซื้อของคุณไว้เช่น อีเมล์ หรือ แชทสนทนาทาง Line หรือ Facebook messenger หรือ Whatsapp

หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ซื้อให้กับตัวแทนจำหน่ายของ KS การรับประกันจะสิ้นสุดลง

หากอุปกรณ์ของคุณมีปัญหาและการรับประกันยังคงใช้ได้ คุณสามารถแจ้งปัญหากับทางตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อ KS มาได้เลย

โปรดทราบ:
ทีมบริการ KS จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ รวมถึงรูปภาพหรือวิดีโอ และพวกเขาจะพยายามแก้ไขปัญหากับอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะยอมรับคำขอของคุณเกี่ยวกับการรับประกัน

ตัวแทนจำหน่อย KS จะให้การรับประกันแก่ผู้ซื้อรายแรก ที่มีอายุมากพอที่จะซื้ออุปกรณ์ Kardinal Stick เท่านั้น

นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องการรับประกันหากเราเชื่อว่าการเรียกร้องการรับประกันเป็นการฉ้อโกง 

ทางตัวแทนจำหน่าย KS ไม่มีนโยบายคืนเงิน หากผลิตภัณฑ์ Kardinal Stick ของคุณมีปัญหาและยังอยู่ในระยะเวลาประกัน ทางตัวแทนจำหน่าย KS จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้คุณ หรืออาจนำไปใช้เป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้าตัวใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของตัวแทนจำหน่ายนั้นๆ

1. KSPods เองไม่อยู่ในการรับประกันนี้ (KSPods รับประกัน 1 เดือนเท่านั้น)

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ

3. ความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์สัมผัสกับความชื้น (เช่น ของเหลว น้ำ หรือฝน ความชื้นสูง เหงื่อออกมากผิดปกติหรือความชื้นอื่นๆ) หรือสภาวะแวดล้อมที่ร้อนจัดหรือรุนแรง (เช่น ทราย อาหาร สิ่งสกปรก หรือสารที่คล้ายคลึงกัน );

4. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์นอกเหนือจากการใช้งานที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่อธิบายไว้ ในเอกสารประกอบอุปกรณ์

5. อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถ

6. ความเสียหายต่ออุปกรณ์ (1) ที่เป็นผลมาจากอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือแนะนำโดย KS หรือ (2) เป็นผลมาจากอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งที่แนบที่ได้รับอนุญาตหรือแนะนำโดย KS เพราะการใช้งานอยู่นอกเหนือจากการใช้งานปกติหรือตามที่แนะนำ

7. ความเสียหายด้านความสวยงามที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอ ซึ่งรวมถึง รอยขีดข่วน รอยบุบ หรือพลาสติกที่แตกหัก

8. อุปกรณ์หรือเคสชาร์จแบบพกพาใดๆ ที่หมายเลขประจำเครื่องถูกดัดแปลง ลบ หรือบดบัง หรือไม่ใช่ของแท้

9. การเสื่อมประสิทธิภาพตามปกติของแบตเตอรี่ 

10. นอกจากนี้ การเปิด ถอดประกอบ หรือดัดแปลงอุปกรณ์ของคุณไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ จะทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ

Updating…
  • No products in the cart.